Kompaniýa habarlary

 • Ro Christmasdestwo gidrawliki arzanladyşlar we mugt sowgatlar

  Ro Christmasdestwo ýakynlaşdygyça, dürli pudaklarda sarp edijileriň ünsüni çekmek üçin dürli mahabatlar başlandy.Gidrotehnika pudagynda kuwwatly kärhana hökmünde POOCCA ýakynda müşderilere birnäçe ýeňillikli hereket hödürlemek üçin Täze ýyl baýramçylygyndan öňki kampaniýanyň başlandygyny habar berdi ...
  Koprak oka
 • Pookka iň çyn ýürekden bereketlerini berýär

  Orta güýz festiwalynyň we Milli günüň şatlykly festiwalynda POOCCA Gidrawlik tapawutly müşderilerimize we hyzmatdaşlarymyza tüýs ýürekden salam iberýär.Garmoniýada goşa baýramçylyk: Orta güýz festiwalynda Hytaý dolulygyna şöhle saçýar we esaslandyrylyşyny ýatlaýar ...
  Koprak oka
 • Iberiş: 1980pc shiamdzu SGP dişli nasosy

  Gidrawlik önümçilik desgamyzyň merkezinde 1980-nji ýylda öndürilen “Shimadzu” dişli nasoslaryny Filippinlerdäki abraýly hyzmatdaşlarymyza ibermäge taýynlananymyzda ajaýyp bir bölüm açyldy.Bu ägirt uly pursat diňe sanlar bilen çäklenmän, eýsem biziň alyp barýan ynamymyzyň we hyzmatdaşlygymyzyň subutnamasydyr ...
  Koprak oka
 • Sentýabryň gidrawliki aýratynlygy üçin 5 gün galdy!

  Missitirmäň!Sentýabr gidrawlik senagaty üçin bary-ýogy 5 gün galdy!Gadyrly müşderilere we hyzmatdaşlara üns beriň, Sagat başlaýar, sentýabr gidrawlik senagatynyň ýörite sanalmagy dowam edýär!Bize bary-ýogy 5 gün galandygyny ýatladýarys.
  Koprak oka
 • POOCCA - Global gidrawlik hyzmatdaşyňyz

  POOCCA - Hyzmat Tiantuan: Hyzmatdaşyňyz bolmagy maksat edinýän gidrawlik ulgamlaryny öndüriji, önümiň hili, gowşuryş wagty, bahasy, satuwdan öňki, orta we poçta hyzmatlary boýunça sizi kanagatlandyryp bileris, gidrawliki satyn alyş sanawyňyzy derrew iberiň we biz bolar ...
  Koprak oka
 • Iberiş: 4000 Hyva dişli nasos

  25-nji iýulda POOCCA Indoneziýa müşderisi üçin satyn alnan 4000 sany hyva gidrawliki dişli nasos önümçiligi we synagdan geçdi, gaplandy we ibermäge taýyn.POOCCA gidrawlik öndürijilerine bolan ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag bolsun aýdýaryn.Gidrawlik önümleri gerek bolsa, islegiňizi häzir iberiň, poocca goýuň ...
  Koprak oka
 • Sentýabr tygşytlaýyş baýramy: ýeňilmezek teklipler size garaşýar!

  Sentýabr aýyna taýyn boluň, pookka dolup bolmajak geleşiklerden we arzanladyşlardan doly gyzykly satuw aýyny yglan edýär.1-nji sentýabrdan 30-njy sentýabr aralygynda müşderiler önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň giň toplumynda ýeňip bolmajak tygşytlylyklardan peýdalanarlar.Şu ýylyň sentýabr aýynda poocca ...
  Koprak oka
 • Iberiş: 40 sany 0511625607 dişli hereketlendiriji

  POOCCA Taýland müşderisi üçin 40 sany 0511625607 gidrawlik motor, önümçiligi we synagy tamamlady, gaplady we ibermäge taýyn.POOCCA gidrawlik öndürijisine bolan ynam we goldaw üçin müşderilere sag bolsun aýdýaryn.Gidrawlik önümleri gerek bolsa, islegiňizi häzir iberiň, pookka size hyzmat etsin we fin ...
  Koprak oka
 • Iberiş: 13000pc CBK Diş nasosy

  POOCCA Indoneziýa müşderileri üçin 13,000 toplum CBK seriýaly dişli nasoslar önümçiligi we synagdan geçdi we gaplanylandan soň iberilip bilner.POOCCA gidrawlik öndürijilerine bolan ynam we goldaw üçin müşderilere sag bolsun aýdýaryn.Gidrawlik önümleri gerek bolsa, islegiňizi derrew iberiň, le ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik dişli nasoslar: çalt eltip bermek we köpçülikleýin arzanladyş

  Gidrawlik dişli nasoslaryň täze sanawy: Gidrotehniki öndüriji POOCCA, çalt ugratmak we köp mukdarda arzanladyşlar, gidrawlik dişli nasoslaryň täze aksiýasynyň gelendigini habar berýär.Öwrenişimize bu soňky goşundy, çalt ýük daşamak ýaly müşderilerimiz üçin gyzykly peýdalar bilen gelýär ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik çözgütler we gidrawlik nasos öndürmek

  POOCCA, gidrawlik pudagynda köp alyjylaryň isleglerini kanagatlandyrýan öňdebaryjy kompaniýa.100-den gowrak ökde hünärli hünärmenler topary bilen, uly göwrümli satyn almalaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gowy enjamlaşdyrylan.Gidrawlik nasoslarymyzyň, hereketlendirijileriň, komponentleriň we klapanlaryň pozitio ...
  Koprak oka
 • Pookkanyň müşderilere minnetdarlygy: Orta ýyl satyn alyş arzanladyş metbugat konferensiýasy

  Sözbaşy: Orta ýyl arzanladyş meýilnamasy ýylyň iň uly arzanladyşydyr. Çärä iýun aýynda geçiriler we iň gowy 100 adam bu maksat bilen uly arzanladyşlary we arzanladyşlary alyp, sargytlary satyn almak we birleşdirmek meselesinde ileri tutulýar.Iň oňat satyn alyş diski almak üçin POOCCA toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3